Erik Faucompret

De Europees-Amerikaanse betrekkingen

Verleden, heden en toekomst

Sedert de val van het communisme wordt de politieke en economische kaart van Europa grondig gewijzigd, zowel nationaal als internationaal. Vooral de betrekkingen met de VS die traditioneel gebaseerd waren op de goodwill van Amerika en de onderdanigheid van Europa zijn dan ook aan een grondige herziening toe. Dit is met name het geval op economisch vlak waar de belangenconflicten hoog oplaaien. Europees-Amerikaanse betrekkingen

verschenen: November 1992, blz. 1215

jaargang: 59/13