Raymond Legrand-Lane

De Europese verkiezingen en hun politieke betekenis

Van het voor het eerst bij algemeen stemrecht verkozen en 410 leden tellende Euoropese parlement mag men geen mirakelen verwachten. Dit parlement heeft vooralsnog geen andere bevoegdheden dan die welke de bestaande assemblee al bezat:: maar de betere vertegenwoordiging van de lidstaten en de grotere betrokkenheid bij het gebeuren van hun (kiezers) publiek wettigen enige hoop op de verdere groei van de Europese eenmaking.

verschenen: Juni 1979, blz. 771

jaargang: 46/09