Paul Beliën

De evangelies leggen het geweld bloot

In deze tweede bijdrage over René Girard blijkt dat deze auteur de evangelies heeft herlezen als een oorspronkelijke en definitieve ontmaskering van alle offer-cultus, en meteen van het geweld in de menselijke samenleving. De vraag blijft open of alle bekende feiten in een dergelijke alomvattende visie ingepast kunnen worden.

verschenen: September 1974, blz. 1087

jaargang: 41/11