Georges De Schrijver

De figuur van de Messias in het denken van Giorgio Agamben

Gelijkenis en verschil met Jacques Derrida

Dit is het vijfde artikel van deze auteur over de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben. Het herneemt thema’s als Agambens kritiek op de wet, de Messiaanse buitenkrachtstelling van de wet en de viering van de sabbatrust, en toont de samenhang aan van deze thema’s door ze te contrasteren met Jacques Derrida’s maatschappijkritische invulling van de Messiaanse droom. Waar Derrida een oudtestamentische proteststem laat horen (opkomen voor ‘weduwen en wezen’), schetst Agamben een door de komst van de Messias ingeluide wereld van nieuwe mogelijkheden: bevrijd van de dwang van de wet, geniet de mens intens van een krachtenpotentieel dat hem geheel bij zichzelf doet zijn.

verschenen: November 2016, blz. 894

jaargang: 83/10