John J. Caroll

De Filippijnen: het linkse dilemma

Onder Marcos speelde de communistische partij een leidende rol zowel in het gewapend verzet van het NAP (New People’s Army) als in de politieke organisatie van het NDF (New Democratic Front) dat alle krachten van de oppositie heette samen te bundelen, ongeacht hun ideologische (ten dele religieuze) meningsverschillen. Dit uiteraard dubbelzinnig bondgenootschap ging allang met heel wat strubbelingen gepaard en is nu nog precairder geworden doordat vele linkse leiders voor de moeilijke keuze staan tussen respect voor een democratische meerderheid, uit een overwacht hoek opgedoken, en gebruik of misbruik van een twijfelachtig eenheidsfront om de eigen partijpolitieke doelstellingen door te drukken.

verschenen: Juli 1987, blz. 886

jaargang: 54/10