Francisco F. Claver

De Filippijnen: kerk en politiek

Voor en tijdens de geweldloze februarirevolutie op de Filippijen was – ten aanschouwe van heel de wereld – de kerk nadrukkelijk en lijfelijk present in haar bisschoppen, en in de tienduizenden weerloze gelovigen die alle bloedvergieten tussen opstandige en trouwe legereenheden wisten te voorkomen. Dit ‘mirakel’ was voorbereid en mogelijk gemaakt door een weloverwogen, christelijk-pastorale inmenging van de kerkleiders in het politieke leven, ondanks de ‘rationele’ voorspellingen dat alleen geweld een einde kon maken aan het heersende regime:: en ondanks de aanmaningen van het Vaticaan, de officiële verkeizingsuitslagen af te wachten en zich minder met politiek in te laten.

verschenen: Juni 1986, blz. 784

jaargang: 53/09