E. Poppe

De film in de stad, de stad in de film

Wat drijft de mensen ertoe om met een gefascineerde of huiverige belangstelling naar de rampen te gaan kijken, die onze moderne steden (kunnen) verwoesten? De oude dialoog tussen stad en film blijkt een nieuw stadium te hebben bereikt, waarin de film de bedenkelijke staat van onze stadscultuur tegelijk verhult en onthult.

verschenen: Januari 1976, blz. 323

jaargang: 43/04