Luk Sanders

De filosofische erfenis van Alexis de Tocqueville

De Arabische Lente als casus

Dit artikel beschouwt de intellectuele erfenis van Alexis de Tocqueville. We worden daarin bijgestaan door Irving Kristol en Claude Lefort. Beiden publiceerden essays over de grenzen van de filosofie. Ze leken er ongeveer dezelfde criteria op na te houden en toch kwamen ze tot strijdige antwoorden op de vraag of Tocqueville filosoof is. Vervolgens wordt ingegaan op de hedendaagse bruikbaarheid van Tocquevilles intellectuele erfenis, waarbij de Arabische Lente als casus wordt genomen.

verschenen: Oktober 2011, blz. 798

jaargang: 78/09