S.W. Couwenberg

De Fortuyn-revolte en de behoefte aan een nieuwe politiek

De tijd van ideologische verzuiling lijkt in Nederland, net als in andere Europese landen, verleden tijd. In plaats van de tegenstelling tussen een christelijk-confessionele en een seculiere politieke oriëntatie en tussen een liberale en een socialistische, ontwikkelen zich nu twee alternatieven. Één ervan is een nieuw type politiek met enerzijds een nieuwe opvatting van politiek en een nieuwe vormgeving van democratische principes, de ontwikkeling van nieuwe politieke verhoudingen en een nieuwe politieke cultuur, en anderzijds een nieuwe beleidsoriëntatie. De Fortuyn-revolte is een in de knop gebroken poging tot zo’n nieuwe politiek.

verschenen: Januari 2005, blz. 14

jaargang: 72/01