Ludo Abicht

De Frankfurter Schule en de Judenfrage

Op het eerste gezicht, en vooral in het licht van de Holocaust van de jaren veertig, lijken de studies van de Frankfurter Schule over het jodenprobleem nogal afstandelijk en theoretisch. Maar hun graafwerk naar de wortels van antisemitisme en racisme wordt opnieuw actueel in onze ‘post-fascistische’ tijd, waar het inderdaad belangrijker is ‘de briefwisseling van Voltaire en andere Verlichtingsfilosofen te analyseren’ dan de primitieve uitlatingen van de stompzinnige antisemiet Julius Streicher.

verschenen: Juli 1982, blz. 875

jaargang: 49/10