Henry M. Buntinx

De Franse kernmacht maakt een Westeuropese vuist

De eigengereide koers van het Franse defensiebeleid, met name de opbouw van een onafhankelijk en steeds meer gesofistikeerd kernwapenarsenaal, stellen de Westeuropese buurlanden voor een in velerlei opzicht onverkwikkelijk voldongen feit. De auteur toont aan hoe Frankrijk bewust de conventionele bewapening van zijn buren blijft aanmoedigen, om des te meer middelen aan de opbouw van zijn niet-gebonden kernmacht te kunnen besteden.

verschenen: Juli 1975, blz. 896

jaargang: 42/10