Herman Van Goethem

De Franse Revolutie en de Belgische rechtsstaat

Was de Franse Revolutie een maatschappelijk gebeuren zonder voorgaande? In deze bijdrage toont de auteur aan dat de Verlichting, via de Franse Revolutie, een radicale juridische omwenteling teweegbracht, die constituerend is geweest voor het latere België. Franse Revolutie en Belgische rechtsstaat

verschenen: November 1989, blz. 151

jaargang: 57/02