Fernand Tanghe

De Franse Revolutie en de mensenrechten

Een analyse van de historische context waarin de Verklaring van de Mensenrechten in 1789 tot stand kwam, maakt duidelijk dat die verklaring niet een tijdloze affirmatie van de Verlichte Rede was. Het vrijheidsconcept van de Franse revolutionairen was vo oral een protest tegen gedateerde vormen van dwang:: ook werd gelijkheid niet systematisch opgeofferd aan vrijheid maar werd ze moeizaam gelegitimeerd in het kader van een individualistische samenleving. Franse Revolutie en de mensenrechten

verschenen: December 1989, blz. 235

jaargang: 57/03