Eric Hulsens

De frivole La Fontaine

In het zeventiende-eeuwse Frankrijk neemt de pudeur hand over hand toe. Maar fabeldichter Jean de La Fontaine vindt er iets op: in zijn erotische verhalen roept hij het seksuele in bedekte termen op en laveert hij handig langs de grenzen van het fatsoen en de censuur.

verschenen: Juli 1997, blz. 609

jaargang: 64/07