René Devisch

De gebroken spiegel

Kinshasa’s breuk met het Westen

De honger en ellende in Zaïre tasten elke moraal en elk ethisch gezag aan. Een toenemend aantal van de bevolking beschouwt zich als het slachtoffer van een vervloeking of beheksing, maar niemand heeft nog voldoende gezag om, naar het voorbeeld van de waarzegger in het dorp, tegenslag en kwaad te interpreteren, laat staan te overwinnen. Hoelang kan een dergelijke staat van depressie nog aanslepen? In Kinshasa, de hoofdstad van Zaïre, grijpt een stedelijk mutatieproces plaats dat oeroude tegenstellingen blootlegt als stad versus dorp, moderniteit versus traditie, orde en chaos, heilseconomie en geldeconomie. De tegenstellingen worden bezworen door de heilsbeloften van de genezingskerken en door een collectieve beeldvorming rond figuren als de verleidelijke Mamy Wata en de al even ongenaakbara Dona Beija.

verschenen: December 1994, blz. 994

jaargang: 61/11