Herman Simissen

‘De geest van 1914’

Een mythe in de Duitse geschiedenis

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kondigde de Duitse keizer Wilhelm II de zogeheten Burgfrieden af, waardoor binnenlandse politieke strijd onmogelijk was. De zo ontstane nationale eenheid zou gaande de oorlog uitmonden in beschouwingen over saa

verschenen: November 2008, blz. 877

jaargang: 75/10