Erik De Smet

De ‘geestelijke’ carriere van G.G. Casanova

Slachtoffer van de zintuigen

Achttiende eeuwse auteurs zijn ‘in’. Na Sade (zie Streven, december 1991) geniet de grote libertijn en avonturier G.G. Casanova (1725-1798) opnieuw belangstelling. Los van elke band met ons postmodern levensgevoel dient de lezer deze auteurs te situeren in het kader van het stervende Ancien Régime, een kantelend tijdperk waarvan de chaos cynisme voortbracht. Casanova (G.G.) : “geestelijke” carrière

verschenen: December 1992, blz. 1275

jaargang: 59/14