Jos E. Vercruysse

De geloofsbelijdenis van Augsburg

Ofschoon de ‘Confessio Augustana’ door Karel V verworpen werd, namen de lutherse kerken ze aan als zowat het definitieve handvest van hun christelijke rechtgelovigheid. Thans brengt men van katholieke zijde veel begrip en sympathie op voor het onverwacht ‘katholiek’ karakter van die belijdenis, terwijl protestantse theologen zich afvragen in hoeverre hun kerken zich nog kunnen herkennen in die 450 jaar oude omschrijving van hun geloof.

verschenen: Juni 1980, blz. 783

jaargang: 47/09