Jaak De Maere

De geschiedenis van het vuil

*Vis* *Van ‘vulliscuyl’ tot Huisvuilcentrale* *Vuilnis en afval en hun verwerking in Alkmaar en omgeving van de middeleeuwen tot heden*

verschenen: Februari 1999, blz. 187

jaargang: 66/02