J. Ratzinger

De gevaren van de bevrijdingstheologie

De tekst van Kardinaal Ratzinger, Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, die we hier publiceren, speelt een belangrijke rol in het offensief dat tegen de bevrijdingstheologie en verschillende van haar vertegenwoordigers aan de gang is. Vorige maand (juni) kon u reeds een antwoord erop lezen. Deze maand een tweede. Het was dan ook maar fair dat we de tekst zelf publiceerden. We hebben hem in de vertaling lichtjes ‘uitgekamd’. De gedachtengang hebben we naar ons beste vermogen volledig gerespecteerd. De titel is van ons.

verschenen: Juli 1984, blz. 869

jaargang: 51/10