Dirk De Schutter

De grens als opgave

Derrida over het einde van de filosofie

Wat het einde van de filosofie genoemd wordt, slaat zowel op de filosofie als systeem als op de filosofie in haar historische ontwikkeling. Derrida ontleent dit thema aan het werk van Hegel en Heidegger. Terwijl het einde voor Hegel een voltooiing inhou dt, interpreteert Derrida het einde (enigszins in navolging van Heidegger) als een opgave.

verschenen: Februari 1993, blz. 148

jaargang: 60/02