Tom De Herdt

De grenzen van de negatieve groei

Het Nicaragua van Chamorro

Twee termen zijn er die op het ogenblik in Nicaragua opgeld doen en waarmee men oplossingen wil suggereren voor de crisis waarin het land zich bevindt: Structural Adjustment ofte Structurele aanpassing en democratisering. Beide recepten worden gerealiseerd in een context van negatieve groei: het enige wat groeit, schijnt de kloof tussen de Nicaraguaanse eerste en vierde wereld te zijn. Van dezelfde auteur publiceerden we in november 1990 Nicaragua: de culturele vorm. Nicaragua van Chamorro

verschenen: Februari 1991, blz. 433

jaargang: 58/05