Paul Pelckmans

De grond onder haar voeten

(Salman Rushdie, De laatste zucht van de Moor)

Ook in zijn jongste roman komt Rushdie naar voren als een pleitbezorger van een seculiere wereldbeschouwing, die de goden afschrijft als ijdele, én gevaarlijke hersenspinsels. Maar wat blijft de postmoderne mens nog over, als de grond onder zijn voeten is weggerukt: fatalisme? liefde? grootse metamorfoses? of literatuur als enige uitweg.

verschenen: Oktober 1999, blz. 816

jaargang: 66/09