Andreas Van Rompaey

De grootstad als decor voor de westerse geschiedenis

Over het stadsbeeld in Omega minor en Zwerm

De stad speelt zowel in Omega minor van Paul Verhaeghen als in Zwerm van Peter Verhelst een belangrijke rol. In dit essay bespreekt Andreas Van Rompaey hoe de stad precies in beide romans aan bod komt. Aangezien deze locatie allerlei tegenstellingen belichaamt en tegelijkertijd het strijdterrein is van uiteenlopende machtssystemen, kozen Verhaeghen en Verhelst deze plek in hun romans uit als decor voor de westerse geschiedenis.

verschenen: Juni 2017, blz. 532

jaargang: 84/06