P. Krug

De Hanze herleeft

Naar aanleiding van de Hanze-dag 1980 te Zwolle blikt de auteur terug op het prestigieuze verleden van dit handelsverbond. Opgezet als een commerciële aangelegenheid heeft de Hanze een grote invloed gehad op het politieke en culturele leven van West- en Oost-Europa en met name veel bijgedragen tot de uitstraling en verbreiding van de cultuur der Nederlanden.

verschenen: December 1981, blz. 267

jaargang: 49/03