Jörgen Oosterwaal

De Harmel-doctrine. Mythe of realiteit?

Volgens een recente studie van A. Coolsaet werd de Harmel-doctrine van het begin van de jaren ’70 – omtrent een originele bijdrage van de ‘kleine landen’ tot de ontspanning tussen Oost en West – in de daarop volgende periode weer losgelaten of verloochend door de Belgische ministers van Buitenlandse Zaken. De auteur bekritiseert die z.i. wat te simplistische voorstelling en wijst vooral op de beperkte maneuvreerruimte waarover een land als België beschikt om een nog zo goed bedoelde en idealistische, buitenlandse politiek zelfstandig te bepalen.

verschenen: Augustus 1988, blz. 985

jaargang: 55/11