F. Suykens

De haven van Antwerpen in Europees perspectief

Een gefundeerd oordeel over de toekomst van een wereldhaven als die van Antwerpen is misschien nog het beste gediend met een analyse van het recente verleden. Handhaving en uitbreiding van de handels- en tewerkstellingsfuncties bleken maar mogelijk te zijn dankzij een snelle en herhaalde aanpassing aan nieuwe transporttechnieken en aan nieuwe commerciële en industriële opdrachten in continentaal en intercontinentaal verband.

verschenen: Mei 1982, blz. 705

jaargang: 49/08