Willem Van der Merwe

De herwaardering van het christelijk geloof in de hedendaagse cultuurfilosofie

Dat de cultuurfilosofie het christelijke geloof nu herwaardeert, valt alleen te begrijpen in het licht van de dood van God, meer precies die van de metafysica, de moderniteit, de secularisatie en de postmoderniteit. Vervolgens zijn er twee bewegingen. De ene, theologische wending in de fenomenologie, kan worden herleid tot Plato, Augustinus, Pascal en Kierkegaard, terwijl de andere, ‘het humanisme van de mens-God’, teruggaat op Aristoteles, Thomas van Aquino en Hegel.

verschenen: September 2007, blz. 705

jaargang: 74/08