Johan Bastiaensen

De heterodoxe ideologie en praktijk van de Sandinisten

Het strakke sandinistische bewind stelt thans het einde in het vooruitzicht van de onvermijdelijk geachte overgangsperiode, die politiek pluralisme en echt democratische verkiezingen – opnieuw of voor het eerst? – moest mogelijk maken. De politieke toekomst van het Nicaraguaanse experiment zal in hoofdzaak afhangen van de feitelijke evolutie van het geplande economische en ontwikkelingsbeleid, dat willens nillens aangewezen blijft op zeer aanzienlijke steun van de westerse landen.

verschenen: September 1984, blz. 976

jaargang: 51/11