Johan de Wit

De Hezbollah tussen Iran en Libanon: een ambigue relatie

De Hezbollah komt op voor een lang verwaarloosde bevolkingsgroep in Libanon, de (moslim)sjiieten. De partij wordt krachtig ondersteund door Iran, dat de Hezbollah allereerst heeft ingeschakeld voor zijn eigen doeleinden: het bestrijden en zelfs doen verdwijnen van Israël. Over de Hezbollah wordt aanzienlijke macht uitgeoefend door de ayatollah of Opperste Gids van Iran, een theocratisch alleenheerser. Het patriottische karakter van de Hezbollah als volbloed Libanese organisatie is daarom zeer aanvechtbaar.

verschenen: Maart 2007, blz. 241

jaargang: 74/03