F. Sier

De huidige politieke ontwikkelingen in China

Om het huidige conflict in China te kunnen begrijpen, moet men er allereerst van uitgaan dat het een strijd is tussen mensen die allen hetzelfde doel nastreven, nl. het versterken en besturen van een maoistisch China. Het verschil ligt niet in het ideaal, doch in de manier waarop dat ideaal bereikt moet worden. Schrijver toont dit aan door de verschillende ‘hoofdpersonen’ in het conflict te bespreken. Waarbij hij tot de conclusie komt dat de strijd nog allerminst beslist is.

verschenen: April 1977, blz. 640

jaargang: 44/07