H. Hoefnagels

De hulpeloosheid der economen tegenover de werkeloosheid

Naar aanleiding van een in december gehouden vergadering van de Vereniging voor Staathuishoudkunde verwijt de auteur de Nederlandse economen dat ze te veel in modellen denken. Daardoor miskende men het internationale karakter van het probleem der werkloosheid, terwijl men ook geen oog had voor de grenzen van de groei. De vraag naar de zinvolle benutting van het arbeidspotentieel dient onder ogen te worden gezien. Schrijver wijst op de ‘civilastion tertiaire’, waarin de dienstverlening de dominerende rol speelt.

verschenen: Februari 1976, blz. 450

jaargang: 43/05