Maurice Adams

De impeachmentprocedure tegen Bill Clinton

President Gerald Ford zei in 1970, toen hij nog democratisch fractieleider in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden was, dat eigenlijk alles wat de politieke meerderheid daarvoor geschikt acht voor impeachment en afzetting in aanmerking komt. Het is echter maar de vraag of het in de Amerikaanse staatsrechtelijke en politieke structuur inderdaad aangewezen is zomaar alles tot een ‘impeachable offence’ te verklaren.

verschenen: April 1999, blz. 317

jaargang: 66/04