Tom Decorte

De informele zelfregulering van illegaal druggebruik

De gangbare paradigma’s en de reguleringsregimes omtrent illegaal druggebruik zijn niet zo vanzelfsprekend. Een analyse van wetenschappelijke literatuur toont aan dat het gebruik van illegale drugs niet automatisch tot controleverlies leidt. Vanuit die vaststelling worden een aantal fundamentele bedenkingen bij het huidige drugbeleid geformuleerd.

verschenen: November 1996, blz. 886

jaargang: 63/10