Patrick Verspieren

De Instructie over kunstmatige inseminatie

Opluchting omdat de kerk eindelijk haar stem verhief tegen de gevaren van het biomedisch onderzoek. Ergernis en gesmaal omdat Rome weer eens alle wetenschappelijke vooruitgang veroordeelde. De Instructie van de Congregatie van de Geloofsleer is op heel uiteenlopende reacties onthaald. Maar wat zegt ze precies? Waarop steunt haar argumentatie? Hoe moeten we er in de concrete praktijk mee omgaan? Vragen waarop de gezaghebbende Franse moralist P. Verspieren een antwoord tracht te geven.

verschenen: Juli 1987, blz. 867

jaargang: 54/10