L.L.S. Bartalits

De internationale wapenmarkt

De laatste decennia en jaren zijn niet alleen enkele grote en kleinere industrielanden maar ook steeds meer Derde Wereldlanden, om overwegend economische redenen, tot min of meer grootschalige wapenproduktie en -handel overgegaan. De commercialisering van hoogwaardige technologie schept nieuwe veiligheidsproblemen op het internationale vlak. In schril contrast met tal van mislukte industrialisatiepogingen blijken vele ontwikkelingslanden best in staat te zijn om een goed draaiende wapenindustrie te lanceren en gaande te houden.

verschenen: Mei 1987, blz. 713

jaargang: 54/08