Jean Duchesne

De Jezus-Revolutie in de U.S.A.

De auteur, die over het fenomeen van de Jezus-Beweging in Amerika onlangs een boek heeft geschreven, ‘Jesus-Revolution, made in U.S.A.’, vat hier zijn bevindingen samen. De Beweging neemt ook in Europa hand over hand toe. Wil men zich er een oordeel over vormen, dan zal dat in ieder geval moeten steunen op gedegen informatie.

verschenen: Oktober 1972, blz. 16

jaargang: 40/01