Ludo Abicht

De joden en Palestina

Ilan Halevi’s ‘Question juive’

In een opmerkelijk essay probeert de joodse auteur I. Halevi de componenten van het joods-Palestijnse probleem te verhelderen aan de hand van drie fundamentele ideeën omtrent ‘de stam’ (het ras), ‘de Wet’ en ‘de (eigen) ruimte’, die in de loop van de geschiedenis het bestaan én het zelfverstaan van de verstrooide joodse gemeenschap hebben bepaald. De relativering en/of ontmaskering van die historisch gegroeide ideeën moet volgens Halevi bijdragen tot een juister begrip en aangepaster bestrijding van de heersende anti-semitische en zionistische mythes.

verschenen: Januari 1984, blz. 354

jaargang: 51/04