Robert Hotz

De joden in de Sovjetunie

Meestal komen de joden in de Sovjetunie slechts ter sprake naar aanleiding van al dan niet geweigerde uitreisvisums. Achter dat welhaast anekdotische nieuws gaat echter de eeuwenoude historische ontwikkeling schuil van het Oosteuropese jodendom. De auteur beschrijft het wel en wee van de joodse gemeenschappen in het tsarenrijk en na de Oktoberrevolutie. De ten dele opgedrongen en ten dele door de joden zelf beaamde ‘assimilatie’ lijkt in alle geval het einde te betekenen van de eens zo bloeiende en boeiende Jiddische cultuur.

verschenen: Februari 1984, blz. 397

jaargang: 51/05