Isabel Verdurme

De joodse zielsverhuizing

Het Antwerps-joods theater tijdens het interbellum

Tussen de twee wereldoorlogen heeft het joodse theater in Antwerpen een opmerkelijke bloei gekend. Er waren meerdere plaatselijke toneelverenigingen, en ook beroemde buitenlandse gezelschappen traden in de Scheldestad op. Vermaak was niet de enige bedoeling. Vooral critici en intellectuelen wilden theater mét een ideologische of spirituele boodschap.

verschenen: December 2000, blz. 999

jaargang: 67/11