Idesbald Goddeeris

De Kaukasus, een gewone regio

De Kaukasus roept stereotiepe associaties op, zoals linguïstische diversiteit of etnische spanningen. Brandhaarden als de Tsjetsjeense oorlogen domineren de beeldvorming. Deze representaties zijn echter zeer eenzijdig, en gaan bovendien ten onrechte uit van een historische continuïteit. Zij dreigen de Kaukasus te construeren als een unieke en abnormale regio.

verschenen: Januari 2006, blz. 39

jaargang: 73/01