Jos Fruytier

De keerzijde van Nairobi

De auteur, die ons al geïnformeerd heeft over de Assemblee van de Wereldraad, gaat in het onderhavig artikel de ontwikkeling van deze bijeenkomst na, waarbij, naast alle vreugde om de verrassing van Nairobi, de keerzijde van de medaille blijkt te bestaan in de verhouding tot de rooms-katholieke kerk. Wat Paus Paulus al eerder eens had verklaard: ‘ik ben het beletsel van de eenheid’, bleek ook in Nairobi waar te zijn, hoewel het heel weinig openlijk werd uitgesproken.

verschenen: Maart 1976, blz. 530

jaargang: 43/06