Peter Raedts

De kerk als natiestaat

Opkomst en ondergang van het ultramontaans katholicisme

De crisis die de Kerk doormaakt, wordt vaak voorgesteld als het einde van het christelijk tijdperk, ten gevolge van de secularisatie. Maar wat eigenlijk aan het afbrokkelen is, is het negentiende-eeuwse katholicisme, dat zich als een natiestaat had georganiseerd. Misschien is er een nieuwe toekomst voor de Kerk, als basisgemeente of als reli-reservaat.

verschenen: Februari 1997, blz. 147

jaargang: 64/02