J. Kuin

De kerk in stroomversnelling

De auteur bespreekt in dit artikel het boek van Peter Hebblethwaite, ‘The Runaway Church’, hetgeen te vertalen zou zijn met ‘de kerk in stroomversnelling’. Het opmerkelijke van dit boek is de humor, die functioneert binnen een ernstig betoog. Voor de Nederlanders is er de charme van het feit dat uit dit boek blijkt dat wat in Nederland aan de hand was, overal elders ook aan de gang is. Hebblethwaites attitude: de spanningen, de tegenstellingen, de strijd en het onbehagen aanvaarden in het besef dat de ideale kerk nooit bestaan heeft.

verschenen: Juni 1977, blz. 771

jaargang: 44/09