Jo F. Du Bois

De Kerk, wat nu?

Het overlijden van Paus Paulus VI en de keuze van zijn opvolger haalde de koppen in de nieuwsmedia. Zonder oppervlakkige balansen te willen opstellen of voorbarige prognosen te schetsen, wordt in deze bijdrage gepoogd enkele beschouwingen te wijden aan de huidge situatie van de katholieke kerk en aan haar mogelijke, hoopvolle ontwikkeling.

verschenen: Oktober 1978, blz. 9

jaargang: 46/01