Gerhard Lange

De kerken en de kentering in de DDR

Zoals in haast alle Oosteuropese landen hebben ook in de DDR de evangelische en de katholieke kerk een wezenlijke bijdrage geleverd tot de recente politieke kentering. Die bijdrage heeft een lange voorgeschiedenis. Vanuit een verschillend kerkbegrip, stelden de twee kerken zich verschillend op tegenover de staat. In het omwentelingsproces speelden zij een weliswaar onderscheiden maar toch vooral complementaire rol. kerken en kentering DDR

verschenen: September 1990, blz. 976

jaargang: 57/11