Hugo Roeffaers

De keuze van de jezuïeten

Als afgevaardigde van de Vlaamse provincie nam de auteur deel aan de jongste Algemene Congregatie of ‘wereldtop’ van de jezuïtenorde. Zo kan hij van binnenuit een kijk geven op de procedure die tot de verkiezing van de nieuwe generaal, de Nederlander Kovelvenbach, heeft geleid. Hij beschrijft verder op welke wijze de vergadering de spanning tussen ‘sociaal engagement’ en ‘geloofsverkondiging’ die na de vorige Algemene Congregatie ontstaan was, heeft pogen op te vangen. Daar was immers gezegd dat ‘bevordering van rechtvaardigheid’ een absolute vereiste van ‘geloofsverkondiging’ is. Die richtlijn werd nu verhelderd en bevestigd.

verschenen: Januari 1984, blz. 291

jaargang: 51/04