Patricia De Martelaere

De kleur van klanken. Muziek en representatietheorie

Componisten van de romantiek gaven verwonderlijk precieze aanwijzingen over wat hun programmatische muziek heette voor te stellen: de gedetailleerde uitbeelding van een tijdruimtelijk gebeuren of de al even eenduidige vertolking van zeer verschillende, menselijke emoties. Het blijft echter zeer de vraag of de muziek op zichzelf, los van elke – voorafgaande of begeleidende – verbale duiding, wel terecht als een soort taal ge├»nterpreteerd wordt.

verschenen: Juni 1987, blz. 795

jaargang: 54/09