Cees Willemsen

De korrel in de voor

Gesprek met Arthur Langeveld, winnaar van de Nijhoff Vertaalprijs

De Martinus Nijhoff Prijs 2006 werd toegekend aan Arthur Langeveld voor zijn vertalingen uit het Russisch. De laureaat is vooral bekend geworden door zijn vertalingen van Dostojevski’s De broers Karamazov en eerder Gogols Dode zielen. Minder bekend is dat hij zich ook intensief bezig heeft gehouden met de vertaalwetenschap. Zijn proefschrift Vertalen wat er staat is verplichte kost aan alle vertalersopleidingen. Vanuit deze professionele achtergrond en aan de hand van zijn eigen loopbaan belicht hij zijn vertaalpraxis en verhaalt hij over de evolutie die het vertalen de laatste decennia heeft doorgemaakt.

verschenen: Juli 2007, blz. 603

jaargang: 74/07