Erik Faucompret

De Koude Oorlog opnieuw bekeken

Na een tijd lang gecamoufleerd te zijn geweest door de zogenaamde détente, lijkt de Koude Oorlog opnieuw onverzoenlijker allures aan te nemen. Reden genoeg om even terug te komen op de divergerende interpretaties die de (Amerikaanse) traditionalistische en revisionistische scholen aan dit historische proces hebben gewijd. Een minder eenzijdige en realistischer historische benadering zou tot de verrassende bevinding kunnen leiden dat die Koude Oorlog – tussen een gevestigde en een opkomende supermacht – eigenlijk al in 1917 begonnen is.

verschenen: Juli 1984, blz. 884

jaargang: 51/10